PRACOWNIA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI

WYKONUJE:

  • pomiary wychyleń obiektów wysmukłych: kominów, wież szybowych itp.,
  • okresowe wyznaczenia odkształceń budowli inżynierskich,
  • inwentaryzacja i modele 3d obiektów architektonicznych,
  • pomiar fotopunktów techniką GPS,
  • aerotriangulacja,
  • NMT
  • numeryczna mapa sytuacyjno-wysokościowa na bazie zdjęć lotniczych,
  • ortofotomapy tematyczne.
  • LIDAR

 Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem jakim jest m.in. stacja cyfrowa DEPHOS.
Oferujemy najwyższą jakość wykonywanych usług, gwarantujemy wykonanie w ustalonych z Zamawiającym terminach.

Budynek PMG z lotu ptaka
Zdjęcie satelitarne okolicy budynku PMG Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66