PRACOWNIA POMIARÓW GÓRNICZYCH


WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE MIERNICTWA GÓRNICZEGO:

 • orientacje poziome podziemnych wyrobisk górniczych metodą giroskopową,
 • orientacje wysokościowe podziemnych wyrobisk górniczych,
 • projekty i realizacja osnów poziomych i wysokościowych w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • pomiary geometrii zbrojenia i obudowy szybów,
 • pomiary urządzeń wyciągowych i wież szybowych,
 • skanowanie laserowe wyrobisk górniczych
 • pomiary wpływu eksploatacji górniczej na obudowę szybów
 • obserwacje basztowych wież szybowych,
 • obsługa miernicza budowy szybów i podziemnych wyrobisk górniczych,
 • obsługa miernicza budowy tuneli,
 • projekty i obsługa miernicza przebudowy zbrojenia szybów,
 • pomiary azymutów giroskopowych,
 • kompleksowe opracowania obliczeniowo-graficzne wyników pomiarów,
 • analizy i interpretacje wyników pomiarów własnych i zleconych,
 • projekty techniczne oraz obserwacje deformacji powierzchni i wyrobisk górniczych,
 • opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne,
 • wykonywanie obliczeń z zakresu miernictwa górniczego i geodezji,

Oddział zatrudnia specjalistów posiadających uprawnienia mierniczego górniczego oraz zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego jako osoby Kierownictwa i dozoru ruchu.


Najważniejsze prace wykonane w ostatnim czasie to:

 • wykonanie projektu i orientacja kopalń : SOŚNICA - MAKOSZOWY, STASZIC-WIECZOREK, ZOFIÓWKA, BORYNIA, JAS-MOS, BARBARA
 • obserwacje i interpretacje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu dla kopalń: SOŚNICA - MAKOSZOWY, KNURÓW,
 • obsługa miernicza prostowania wież szybowych dla kopalń: WIECZOREK, JAS-MOS, BORYNIA, WIELICZKA, BOBREK – CENTRUM.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66