PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

WYKONUJE:

 1. USŁUGI Z ZAKRESU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
  • tworzenie i modernizacja opisowych baz danych w systemach EWOPIS dla WINDOWS, EGB 2000, EGB V oraz VEGA,
  • zakładanie i modernizacja numerycznych map ewidencji gruntów i budynków w systemach EWMAPA, GEOINFO, dgDIALOG, KatasterWZ,
  • prace rozgraniczeniowe, podziały nieruchomości,
  • wznowienia granic,
  • prace związane z regulacją prawną stanu własności
 2. USŁUGI Z ZAKRESU GEODEZJI POWIERZCHNIOWEJ
  • aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych,
 3. USŁUGI Z ZAKRESU GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU
  • zakładanie GESUT w systemach SONET, SESUT
 4. USŁUGI Z ZAKRESU TOPOGRAFICZEJ BAZY DANYCH
  • zebranie danych dotyczących kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, kompleksów użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz organizowanie ich w odpowiednie struktury bazy danych obiektów topograficznych (TBD)

UWAGA !

  Wyżej wymienione pomiary wykonywane są przez doświadczonych specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji powierzchniowej.

  Oddział Pomiarów Powierzchniowych dysponuje najnowszymi technologiami i nowoczesnym sprzętem pomiarowym jak dalmierze elektrooptyczne firmy Leica, nowoczesne wykrywacze urządzeń podziemnych, sieć komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem i wyposażeniem.

  Oferujemy najwyższą jakość wykonywanych pomiarów, gwarantujemy wykonanie usług w ustalonych z Zamawiającym terminach.

  W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg prac na obszarze województwa śląskiego , małopolskiego i dolnośląskiego potwierdzonych referencjami Starostw Powiatowych i Urzędów Miast.


Najważniejsze z nich to:

 • aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt kanalizacji dla gmin KOZY i JASIENICA,
 • założenie i modernizacja numerycznej map ewidencji gruntów i budynków dla powiatów i miast MIKOŁÓW, MYSŁOWICE, SUCHA BESKIDZKA, PSZCZYNA, RUDA ŚLĄSKA, MYSZKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, RADOM
 • prace związane z regulacją prawną stanu własności oraz prace rozgraniczeniowe i podziały nieruchomości dla : Powiatu BĘDZIŃSKIEGO, miasta ZABRZE, GZE GLIWICE i KWK "ZIEMOWIT",
 • zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla: miasta TYCHY, kompleksów wojskowych gminy Zielona Góra
 • tworzenie i aktualizacja topograficznej bazy danych (TBD) dla województwa śląskiego


Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66

loga