PRACOWNIA POMIARÓW POWIERZCHNIOWYCH

WYKONUJE:

 • USŁUGI Z ZAKRESU GEODEZJI POWIERZCHNIOWEJ
  • projekty oraz pomiary osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
  • aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych,
  • niwelacje terenowe przekroi podłużnych i poprzecznych,
  • niwelacja punktów rozproszonych,
  • pomiary szlaków i urządzeń kolejowych,
  • pomiary związane z budową autostrad, dróg, węzłów komunikacyjnych,
  • pomiary wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego,
  • prace rozgraniczeniowe, podziały nieruchomości,
  • wznowienia granic,
  • prace związane z regulacją prawną stanu własności,
  • pomiary realizacyjne związane z obsługą geodezyjną budowy nowych zakładów i rozbudowy istniejących
  • wykonywanie okresowych pomiarów geodezyjnych odkształceń poziomych i pionowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych na obszarach eksploatacji górniczej
  • pomiary suwnic i jezdni podsuwnicowych
  • pomiary wychyleń obiektów wysmukłych: kominów, wież szybowych itp.
  • okresowe wyznaczenia odkształceń budowli inżynierskich

  UWAGA !


     Wyżej wymienione pomiary wykonywane są przez doświadczonych specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji powierzchniowej.
     Oddział Pomiarów Powierzchniowych dysponuje najnowszymi technologiami i nowoczesnym sprzętem pomiarowym jak dalmierze elektrooptyczne firmy Leica, nowoczesne wykrywacze urządzeń podziemnych, sieć komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem i wyposażeniem.
     Oferujemy najwyższą jakość wykonywanych pomiarów, gwarantujemy wykonanie usług w ustalonych z Zamawiającym terminach.
     W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg prac na obszarze województwa śląskiego , małopolskiego i dolnośląskiego potwierdzonych referencjami Starostw Powiatowych i Urzędów Miast.


  Najważniejsze z nich to:

  • projekty i realizacja poziomych osnów geodezyjnych dla powiatów i miast: WADOWICE, SUCHA BESKIDZKA, KŁODZKO, PSZCZYNA, BIELSKO BIAŁA, DĄBROWA TARNOWSKA, KATOWICE,
  • projekty i realizacja wysokościowych osnów geodezyjnych dla: GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO, miast TYCHY i BIELSKO BIAŁA,
  • aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt kanalizacji dla gmin KOZY i JASIENICA,
  • ustalenie położenia punktów węzłowych granic gmin i powiatów w województwie ŚLĄSKIM,
  • pomiary objętości zwałów węgla dla POŁUDNIOWEGO KONCERNU ENERGETYCZNEGO oraz WĘGLOZBYTU
  • obsługa geodezyjna budowy ZAKŁADU WZBOGACANIA WĘGLA dla K.W.K "PIAST",
  • prace związane z regulacją prawną stanu własności oraz prace rozgraniczeniowe i podziały nieruchomości dla : Powiatu BĘDZIŃSKIEGO, miasta ZABRZE, GZE GLIWICE i KWK "ZIEMOWIT",Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66