MISJA


Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. jako firma z tradycją kieruje się dobrem swoich obecnych i przyszłych Klientów. Dąży do tego, aby posiadany twórczy potencjał, wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm w działaniu oraz nowatorskie rozwiązania techniczne przyczyniały się do utrzymania ugruntowanej pozycji firmy na rynku usług geodezyjnych i inżynierii górniczej oraz zmierzały do pozyskania opinii solidnego partnera, współodpowiedzialnego za rozwój i przyszłość swoich Klientów.


POLITYKA JAKOŚCI


Polityka Jakości stanowi element długofalowej strategii rozwoju Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z o. o., tworzy podstawy egzystencji w zmiennym otoczeniu firmy. Podstawowym celem naszej działalności jest podnoszenie jakości świadczonych usług, zapewnienie i utrzymanie zadowolenia Klientów oraz pogłębienia ich zaufania do Firmy, jako wiarygodnego wykonawcy usług z zakresu miernictwa górniczego i kartografii, geodezji powierzchniowej, inżynierii górniczej, naprawy i sprzedaży sprzętu geodezyjnego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były realizowane terminowo, spełniały wymagania i oczekiwania Klienta oraz były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami zharmonizowanymi. Dla osiągnięcia celów naszej firmy stwarzamy warunki zwiększające skuteczność oraz efektywność działań poprzez podniesienie kompetencji pracowników, rozbudzenie świadomości w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość realizowanych usług. Kształcenie i doskonalenie zawodowe zapewnia utrzymanie wysokiego poziom wiedzy w firmie jak również umożliwia osobisty rozwój pracowników oraz wzmacnia poczucie identyfikacji z firmą. Gwarantem jakości naszych usług i miarą naszych sukcesów jest wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, jako wspólnego dzieła całej załogi, która świadomie wdraża i utrzymuje Politykę Jakości. Zarządzanie jakością znajduje swój wyraz we wszystkich czynnościach organizacyjnych, technicznych i handlowych, które są planowane i nadzorowane. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnych za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia realizowanych procesów i usług.Prezes Zarządu – Dyrektor
Ryszard SaratowiczPrzedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66