PROFILPrzedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie geodezji powierzchniowej i górniczej. Specjalizujemy się również w naprawie, konserwacji i rektyfikacji wszelkiego rodzaju sprzętu geodezyjnego. PMG sp. z o.o. wykonuje swoje usługi głównie na potrzeby:

  • kopalń węgla kamiennego i surowców mineralnych,
  • jednostek administracji państwowej i samorządowej stopnia podstawowego, powiatowego i wojewódzkiego,
  • zarządów dróg publicznych,
  • biur projektów,
  • elektrowni i elektrociepłowni,
  • metra w Warszawie,
  • oraz wielu innych.

Jako firma z tradycją kieruje się dobrem swoich obecnych i przyszłych Klientów. Dąży do tego, aby posiadany twórczy potencjał, wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm w działaniu oraz nowatorskie rozwiązania techniczne przyczyniały się do utrzymania wiodącej pozycji firmy na rynku usług geodezyjnych oraz zmierzały do pozyskania opinii solidnego partnera, współodpowiedzialnego za rozwój i przyszłość swoich Klientów.
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66