Geodezja   W ślad za rozwojem i specjalizacją branży geodezyjnej biuro pomiarów geodezyjnych naszej firmy podzielone zostało na cztery specjalistyczne pracownie:

  • Pomiarów górniczych
  • Pomiarów powierzchniowych
  • Mapy numerycznej
  • Fotogrametrii i teledetekcji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66