BIURO INŻYNIERII GÓRNICZEJ


Biuro Inżynierii Górniczej w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego skupiającego najlepsze tradycje projektowania i modernizacji kopalń oferuje usługi projektowe i nadzoru inwestycyjnego.
Projektanci i eksperci o specjalnościach: górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i ochrony środowiska oferują wykonanie:

 • dokumentacji technicznej głębienia i pogłębiania szybów,
 • dokumentacji technicznej urządzeń wyciągowych, wyposażenie szybów, elementów wyciągów szybowych, urządzeń załadowczych i rozładowczych wyciągów szybowych,
 • projektów przebudowy urządzeń wyciągowych lub ich adaptacji do zmienionych zadań technologicznych, wydłużenia wyciągu lub zwiększenia zdolności wydobywczych,
 • projektów wież wyciągowych, ocena ich stanu technicznego, napraw i modernizacji, demontażu i przebudowy,
 • dokumentacji obiektów powierzchniowych: nadszybia, budynku maszyny wyciągowej, łaźni, stacji wentylatorów, zbiorników, pomostów, warsztatów,
 • dokumentacji z zakresu odstawy i przewozu wraz z obiektami technologicznymi: zbiornikami polowymi i wyrównawczymi, odmiarowymi, rozładowania urobku, obiegu wozów, załadunku urobku, itp.,
 • dokumentacji odwadniania kopalń, pompowni i rurociągów głównego odwadniania,
 • dokumentacji instalacji przeciwpożarowych, instalacji sprężonego powietrza,
 • wykonywania badań i analiz oraz opracowywania ekspertyz i opinii w zakresie obiektów podstawowych zakładów górniczych,
 • identyfikacji oddziaływania na środowisko, prognoz zminimalizowania tego oddziaływania,
 • prognoz i projektów likwidacji kopalń.Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66