loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

- realna odpowiedź na realne potrzeby

Zwiększenie konkurencyjności PMG Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym,

poprzez zaimplementowanie zitegrowanej technologii pomiarowej

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.


Wartość Projektu: 449 692,00

Wartość Dofinansowania: 184.300,00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie "www.rpo.silesia-region.pl"

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego powstało w 1954 roku. Od początku swej działalności było wiodącą firmą geodezyjną w województwie śląskim. Począwszy od lat 50-tych przez cztery dziesięciolecia PMG brało udział w budowie kopalń węgla kamiennego oraz elektrowni i elektrociepłowni regionu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Byliśmy i jesteśmy liderem w zakresie miernictwa górniczego. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego ma również znaczące osiągnięcia w geodezji powierzchniowej. W latach 70-tych wykonywaliśmy pomiary geodezyjne przy wytyczaniu głównych szlaków komunikacyjnych południowej Polski. W latach 80-tych pracowaliśmy przy budowie warszawskiego metra. Lata 90-te to praca przy pomiarach poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych II i III klasy, pomiarach sytuacyjnych oraz tworzeniu systemowej mapy numerycznej. Obecnie PMG zaangażowane jest w obsługę geodezyjną i monitoring śląskich węzłów autostradowych, autostrady A1 i A4, modernizację podstawowej osnowy wysokościowej II klasy Polski południowej, oraz prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Naszym atutem niezmiennie pozostaje wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i menadżerska, oraz wyposażenie w światowej klasy specjalistyczny sprzęt pomiarowy firmy Leica. Do pomiarów geodezyjnych wykorzystujemy nowatorską metodę Pomiarów Zintegrowanych - połączenie tachimetru elektronicznego (bezlustrowego) z odbiornikiem GNSS. Taka konfiguracja sprzętowa pozwala na wyjątkowo szybkie i precyzyjne wykonanie pomiarów i obliczeń.Za pomocą Systemu Pomiarów Zintegrowanych

PMG Sp. z o.o. świadczy następujące usługi geodezyjne:

 • opracowanie topograficznej bazy danych (TBD),
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • projekty oraz pomiary osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • pomiary szlaków i urządzeń kolejowych,
 • pomiary wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego,
 • prace rozgraniczeniowe, podziały nieruchomości,
 • wznowienia granic,
 • prace związane z regulacją prawną stanu własności,
 • aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych,
 • pomiary realizacyjne związane z obsługą geodezyjną budowy nowych zakładów i rozbudowy istniejących,
 • wykonywanie okresowych pomiarów geodezyjnych odkształceń poziomych i pionowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych na obszarach eksploatacji górniczej,
 • okresowe wyznaczenia odkształceń budowli inżynierskich,
 • usługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
 • orientacje poziome podziemnych wyrobisk górniczych metodą giroskopową,
 • pomiary geometrii zbrojenia i obudowy szybów,
 • pomiary urządzeń wyciągowych i wież szybowych,
 • obserwacje basztowych wież szybowych,
 • kompleksowe opracowania obliczeniowo-graficzne wyników pomiarów,
 • analizy i interpretacje wyników pomiarów własnych i zleconych,
 • projekty techniczne oraz obserwacje deformacji powierzchni i wyrobisk górniczych,
 • opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne.


Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
40-065 Katowice
ul. Mikołowska 100A

E-mial: biuro@pmg.katowice.pl

Tel. 32 757 44 00 - 01

Warzsztat naprawy sprzętu geodezyjnego

Tel. 32 757 43 66